E-mail: administration@blspindia.org    |    Phone: 011 - 47523879, 42478184   
East Delhi Chapter
PRADEEP_KUMAR_JAIN_290x290
SH. PRADEEP KR. JAIN
CHAIRMAN
ajeevan_sanjay_jain_cyno_290x290
SH. SANJAY JAIN
PRESIDENT
ATUL JAIN JI
SH. ATUL JAIN
GEN. SECRETARY
white (290 x 290)
SH. KAPIL KANSAL
Treasurer
vijay kumar arora (290 x 290)
SH. VIJAY ARORA
JOINT SECRETARY