E-mail: administration@blspindia.org    |    Phone: 011 - 47523879, 42478184   
Mahashatakveer
Sh. Naresh Jain
Jainco Buildcon Group
Sh. Vipul Goel
Kabir Group
Sh.Basant Bansal, Sh. Roop Bansal
M3M Group
Sh. Mool Chand Aggarwal, Sh.Subhash Aggarwal, Sh. Chandra Prakash Aggarwal
Madhusudhan Ghee
Sh. Subhash Chandra
ZEE Group
Sh. Lala Mange Ram Aggarwal, Sh. O.P Gupta
Action Group, Microtek Group
Sh.Champa Lal Lohia, Sh Govind Mundra
Merino
Sh. Nand Kishore Aggarwal, Sh. Ankur Aggarwal
Crystal Phosphates.Ltd
Sh. Naresh Kumar
DYNAMIC DRILLING
Sh. Laxmi Narain Goel
ESSEL GROUP
Sh. Vivek Nagpal
Rosmerta Technologies Limited
Sh. Surender Kumar Jindal
Jindal Agro
Sh. Ashok Aggrawal, Sh. Yashpal Mehndi Ratta
Globe Capital Market Ltd