E-mail: administration@blspindia.org    |    Phone: 011 - 47523879, 42478184   
North Delhi
MUKESH GUPTA
SH. MUKESH GUPTA
CHAIRMAN
Sh. Rajesh Mittal
SH. RAJESH MITTAL
PRESIDENT
sample
SH. GIRDHAR GOPAL
WORKING PRESIDENT
AJAY AGGARWAL
SH. AJAY AGGARWAL
GENERAL SECRETARY
sample
SH. PRAVEEN BANSAL
TRESURER
sample
SH. VIJAY CHOUDHARY
JOINT TREASURER