E-mail: administration@blspindia.org    |    Phone: 011 - 47523879, 42478184   
North Delhi
bharat
SH. BHARAT AGGARWAL
CHAIRMAN
Sh. Rajesh Mittal
SH. RAJESH MITTAL
PRESIDENT
MUKESH GUPTA
SH. MUKESH GUPTA
WORKING PRESIDENT
AJAY AGGARWAL
SH. AJAY AGGARWAL
GENERAL SECRETARY
vijay kumar ji
SH. VIJAY KUMAR GUPTA
TRESURER