E-mail: [email protected]    |    Phone: 011 - 47523879, 42478184   
West Delhi Chapter
BLSP India > West Delhi Chapter
SubhashAggarwal
SH. SUBHASH AGGARWAL
Chapter Trustee Prabhari
S.N Bansal
SH. S.N. BANSAL
Chapter Prabhari
suresh garg jagadiya
SH. SURESH GARG JAHAJGADIA
Patron
Govind Mundra 1
SH. GOVIND MUNDRA
CHAIRMAN
ajeevan_subhash_aggarwal_290x290
SH. SUBHASH C. AGGARWAL
Advisory Board Member
rajesh gupta multiisteel colour
SH. RAJESH GUPTA
President
SUBODH GUPTA 1
SH. SUBODH GUPTA
SR. VICE PRESIDENT
ajai ji
SH. AJAY JAIN
PRESIDENT
tikam ji
SH. TIKAM SARAF
GENERAL SECRETARY
atul_jindal_290x290
SH. ATUL JINDAL
Treasurer
surender ji
SH. SURENDER AGGARWAL
TREASURER
brij bhushan gupta
SH. BRIJ BHUSHAN GUPTA
VICE PRESIDENT
kishan kumar aggarwal
SH. KISHAN KUMAR AGGARWAL
Executive Member
ajeevan_ashok_aggarwal__yashpal_mehendiratta_1_290x290
SH. YASHPAL MEHENDIRATTA
Executive Member
manoj aggarwal
SH. MANOJ AGGARWAL
Executive Member
white_paper_290x290
SH. AJIT GUPTA
Executive Member
pradeep aggarwal
SH. PRADEEP AGGARWAL
Executive Member
white_paper_290x290
SH. AMRIT LAL GOEL
Executive Member
ajay singhal
SH. AJAY SINGHAL
Executive Member
sanjay gupta
SH. SANJAY GUPTA
Executive Member
white_paper_290x290
SH. RAM BABU GUPTA
Executive Member
Kamal B Jain
SH. KAMAL JAIN
Executive Member
ajeevan_ajay_singhal_290x290
SH. AJAY SINGHAL
Executive Member
PAWAN_SINGHAL_290x290
SH. PAWAN SINGHAL
Executive Member
mukesh_aggarwal_290x290
SH. MUKESH AGGARWAL
Special Invitee
white_paper_290x290
SH. ANNU AGGARWAL
Special Invitee