E-mail: administration@blspindia.org    |    Phone: 011 - 47523879, 42478184   
Youth Wing
rakesh bansal ji
SH. RAKESH BANSAL
PRESIDENT
page60-Praveen_Khandelwal-1st_Proof_290x290
SH. PRAVIN KHANDELWAL
rahcit_mittal_290x290
SH. RACHIT MITTAL
Vardaan_290x290
SH. VARDAAN AGARWAL
vivek_jain_290x290
SH. VIVEK JAIN
white_paper_290x290
SH. VIKRAM AGGARWAL
vipul_jain_290x290
SH. VIPUL JAIN

vipsjain@gmail.com

sandeeo_290x290
SH. SANDEEP VIG

sandeepvig.1990@gmail.com

Yatin Jain
SH. YATIN JAIN